Přednáška - Garantovaný kurz ČLnK - Lékové interakce; září a říjen Praha

Léková akademie / Přednáška - Garantovaný kurz ČLnK - Lékové interakce; září a říjen Praha
25. září
Garantovaný kurz ČLnK - Lékové interakce; září a říjen Praha
Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4 8:45 - 18:00
sobota 25.9. sobota 2.10.

Přednáška proběhla, není možné se na ni přihlásit.

Dvoudenní cyklus seminářů o lékových interakcích se skládá ze dvou celodenních bloků přednášek v kongresovém sále IKEM - Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4

Cena za absolvování interakční akademie: 4.990,- Kč
Způsob platby si budete moci zvolit při registraci.

Cena zahrnuje: tištěné a elektronické materiály, všechny prezentace a další základní informace, na něž budou prezentace odkazovat, Databázi lékových interakcí DrugAgency, a.s., proškolení ve výše uvedeném rozsahu, občerstvení, závěrečné ověření znalostí a diplom.
Pro posluchače bude připraven oběd a po celou dobu trvání semináře občerstvení.

Česká lékárnická komora udělí za absolvování cyklu seminářů 40 bodů do systému celoživotního vzdělávání.

Pro registraci na seminář je nutné vytvořit si účet / přihlásit se k účtu na našich stránkách. Ze stejného účtu se budete moci přihlásit k naší online Databázi lékových interakcí, kterou provozujeme na webových stránkách http://lekoveinterakce.cz.

Účastníci semináře získávají roční přístup k Databázi v ceně semináře.

1. seminář

Význam a rozdělení lékových interakcí 30 minut PharmDr. Josef Suchopár

Základní členění LI a jejich klinický význam, LI a medicína založená na důkazech, klinická dokumentace LI, vztah četnosti a klinického významu LI

Genetický polymorfismus 30 minut Mgr. Ondřej Suchopár

Definice a význam genetického polymorfismu na klinický význam LI, frekvence výskytu jednotlivých typu genetického polymorfismu, rozdíly mezi jednotlivými typy

Farmakodynamické interakce 40 minut MUDr. Michal Prokeš

Léky prodlužující QT, serotoninový syndrom, dysbalance minerálů 

přestávka 

Lékové interakce a právní odpovědnost za škodu 30 minut PharmDr. Josef Suchopár

Občanský zákoník, judikatura v oblasti on-off label použití léku, zákon o léku, zákon o veřejném zdravotním pojištění

Lékové interakce na cytochromu P-450 60 minut PharmDr. Josef Suchopár

Rozdělení jednotlivých isoenzymů CYP, genetický polymorfismus CYP, inhibice, indukce, substráty, inhibitory, induktory

oběd 

Lékové interakce léčiv trávicího traktu a metabolismu30 minut MUDr. Michal Prokeš

Inhibitory protonové pumpy, antacida, antidiabetika, vitaminy a minerály, cesty biotransformace a transportu jednotlivých farmak

Lékové interakce na influxních a efluxních pumpách  50 minut Mgr. Ondřej Suchopár

Rozdělení jednotlivých pump, genetický polymorfismus pump, inhibice, indukce, substráty, inhibitory, induktory

přestávka 

Inhibice a indukce 30 minut PharmDr. Josef Suchopár

Reverzibilní a irreverzibilní inhibice, časový faktor u inhibice a indukce, důsledky inhibice nebo indukce dle lokalizace

Lékové interakce antidiabetik 30 minut MUDr. Michal Prokeš

Lékové interakce protiinfekčních léčiv 25 minut MUDr. Michal Prokeš

beta-laktámová antibiotika, makrolidová antibiotika, fluorované chinolony, antimykotika, antivirotika, cesty biotransformace a transportu jednotlivých farmak

přestávka 

Lékové interakce s pozitivním dopadem 30 minut PharmDr. Josef Suchopár

Fixní kombinace léčiv

Výběr léčiva s minimalizací rizika interakce 60 minut MUDr. Michal Prokeš

Znalosti vlastností léčiv a způsoby jejich vyhledávání a interpretace výsledků hledání

Diskuse 

2. seminář 

Lékové interakce a nežádoucí účinky 30 minut MUDr. Michal Prokeš

Epidemiologické studie: SSRI+NSA, ACE-inhibitory+spironolakton, serotoninový syndrom, hepatotoxicita, nefrotoxicita

Lékové interakce nápojů, potravy a jejích složek 60 minut PharmDr. Josef Suchopár

Ovlivnění resorpce léčiv látkami v nápojích, klinický význam, způsob informování pacienta, potrava a léky, správný timming

přestávka 

Lékové interakce kardiologických léčiv 40 minut MUDr. Michal Prokeš

Digoxin, antiarytmika, antikoagulancia a protidestičkové léky, beta-blokátory, ACE-inhibitory, statiny, fibráty

Duplicity a multiplicity 20 minut PharmDr. Josef Suchopár

Výskyt duplicit a multiplicit v ČR, způsob eliminace duplicit, rizika pro pacienta

Lékové interakce analgetik 30 minut MUDr. Michal Prokeš

NSA, paracetamol, opioidy, tramadol, genetický polymorfismus, cesty biotransformace a transportu jednotlivých farmak

oběd 

Kasuistiky kodeinu 25 minut PharmDr. Josef Suchopár

Inhibice a polymorfismus CYP2D6 při terapii kodeinem

Kasuistiky polypragmazie 30 minut MUDr. Michal Prokeš

Rozbor čtyř kasuistik poškození pacientů lékovými interakcemi, představení projektu SENIOR v ČR

Lékové interakce psychiatrických léčiv 30 minut Mgr. Ondřej Suchopár

Antidepresiva, antipsychotika, anxiolytika, hypnotika, genetický polymorfismus, cesty biotransformace a transportu jednotlivých farmak

přestávka 

Lékové interakce léčivých rostlin a alternativní medicíny 60 minut PharmDr. Josef Suchopár

Ovlivnění resorpce léčiv látkami v rostlinách, klinický význam, souběžná terapie "klasickými léčivy" a alternativními prostředky, užívání doplňků stravy

Interpretace důsledků lékových interakcí 60 minut MUDr. Michal Prokeš

Faktory ovlivňující závažnost lékové interakce: věk, pohlaví, souběžná onemocnění, změny ve farmakoterapii

přestávka

Lékové interakce glukokortikoidů 60 minut PharmDr. Josef Suchopár

Glukokortikoidy, cesty jejich metabolizace, farmakokinetické a farmakodynamické lékové interakce, výskyt nežádoucích účinků v souvislosti s lékovými interakcemi glukokortikoidů.

Lékové interakce warfarinu a NOAC 30 minut MUDr. Michal Prokeš

Popis vlastností warfarinu a non-vitamin K orálních antikoaguancií a jejich lékových interakcí. 

Diskuse 

Závěrečný test 

Vyhodnocení testu  

  • Vypsali jsem nové termíny na kurzy v Praze v lednu, únoru a březnu. Na duben plánujeme kurzy v Brně.
  • Vypsali jsme nové termíny kurzů a přidali jsme úplně nový půldenní kurz zaměřený na osud léků v organismu (zatím vše pouze Praze). 
  • Jakékoli dotazy piště na info@interakcnikademie.cz
  • Zahájili jsme předobjednávky 1. dílu dlouho očekávané publikace Lékové interakce. Více na našich nových stránkách zde