top of page

Interakční akademie

Cílem Interakční akademie je poskytnout ucelený pohled na problematiku lékových interakcí se zaměřením na vyhodnocení a řešení rizik interakcí z hlediska individuálního pacienta.

PharmDr. Josef Suchopár

Profil účastníka

 • zdravotnický profesionál, lékař, lékárník nebo farmaceutický asistent, který chce odborně růst a navštěvovat smysluplný seminář

 • má povědomí o lékových interakcích, ale není si jist, jakou jim přikládat váhu a jak se v nich orientovat

 • usiluje o optimální lékárenskou péči, chce umět jakémukoliv pacientovi vhodně poradit

 • zná termín “drug related problems” a má zájem je řešit

 • chce postupovat na základě EBM

Profil absolventa

 • umí pracovat s Databází a získat z ní veškeré potřebné údaje pro rozhodnutí

 • zná princip interakcí, dokáže je identifikovat a interpretovat

 • dokáže rozpoznat, kdy nevydat lék a kdy se obrátit na předepisujícího lékaře

 • dokáže pacientovi účelně poradit a pomoci

 • umí z hlediska lékových interakcí poradit při výběru vhodného volně prodejného léku či doplňku stravy

Proč se na kurzy zapsat

 • zvýšení rozsahu znalostí pro zajištění vyšší míry bezpečí pro pacienty

 • zájem o pomoc či radu ze strany pacientů, kteří se čím dál více zajímají o svou léčbu a well-being

 • nárůst vědeckého poznání od dob studií

 • hmotněprávní odpovědnost, která náleží nejen zdravotníkům na základě § 2950 Občanského zákoníku

Obsah kurzů

Principy interakcí

 • farmakodynamické a farmakokinetické lékové interakce

 • základní farmakokinetické parametry

 • léky se specifickou toxicitou

 • interakce za určitých specifických podmínek

Vstřebávání léčiv

 • způsob vstřebávání léčiv

 • základní principy lékových interakcí

 • hlavní rizika pro pacienty

 • způsoby snižování rizik

Interpretace důsledků lékových interakcí

 • citlivosti substrátů

 • nevhodné léky ve stáří

 • individualizovaná terapie

 • redukce dávek

 • výběr ”náhradních” léčiv

Polymorfismus

 • genetický polymorfismus a nemoci

 • biotransformace a transport léčiv

 • vliv na morbiditu a mortalitu

Jídlo a léky

 • léky a potrava, nápoje, koření

 • vliv látek obsažených v rostlinách na osud léčiv v organismu

 • "západní" a tradiční čínská medicína

Hlavní farmakologické skupiny

 • podíl spotřeby jednotlivých léčiv

 • klinicky významné lékové interakce

 • management lékových interakcí

 • analýza vztahu doporučených postupů a managementu lékových interakcí

Rozsah kurzů

Dvoudenní kurz

Kurz tvoří vždy dva přednáškové dny zakončené testem.

Celkový rozsah přednášek je 940 minut.

Přednášky neobsahují komerční sdělení.

Kurz je ohodnocen 40 body do systému celoživotního vzdělávání České lékárnické komory

Navazující kurz Analgetika

Jednodenní kurz.

Celkový rozsah přednášek je 420 minut.

Přednášky neobsahují komerční sdělení.

Kurz je ohodnocen 20 body do systému celoživotního vzdělávání České lékárnické komory.

Navazující kurz Diabetologie

Jednodenní kurz.

Celkový rozsah přednášek je 420 minut.

Přednášky neobsahují komerční sdělení.

Kurz je ohodnocen 20 body do systému celoživotního vzdělávání České lékárnické komory.

Navazující kurz Osud léků v organismu

Jednodenní kurz.

Celkový rozsah přednášek je 270 minut.

Přednášky neobsahují komerční sdělení.

Kurz je ohodnocen 13 body do systému celoživotního vzdělávání České lékárnické komory.

Připravujeme

On-line kurzy

Paleta kratších kurzů.

Řada kratších kurzů zaměřených na problematiku lékových interakcí, která tvoří videa ze záznamu a další materiály ke stažení, které bude mít účastník k dispozici.

Videa bude možné přehrávat opakovaně.

On-line kurzy nebudou provázané s prezenčním vzděláváním, je tak možné se jich účastnit paralelně.

Kurz bude zakončen testem, jehož úspěšným splněním je podmíněno započtení bodů do systému celoživotního vzdělávání ČLnK.

Kurzy pořádáme od roku 2016

bottom of page